Usługi

Odwodnienie terenu

Zalanie i zawilgocenie fundamentów domu czy woda przenikająca do piwnicy – to dopiero początek, z takimi nieprzyjemnościami będziemy musieli się zmierzyć, jeśli nie zadbamy o odpowiednie odwodnienie wokół budynku.
Nadmierna wilgoć może źle wpływać na stan techniczny budynków i spowodować osłabienie murów. Aby temu zapobiec, należy wykonać drenaż wokół domu. Paluch-Bruk profesjonalnie wykona drenaż melioracyjny na Państwa działce.

Jeśli po deszczach na działce z nawierzchnią utwardzoną, np. kostką brukową długo utrzymują się kałuże, wskazane jest wykonanie odwodnienia liniowego.

1

Osprzęt

Podstawowymi elementami takiego odwodnienia są korytka (kanały) o przekroju litery U lub V. Taki kształt zapewnia łatwość przepływania wody nawet podczas niewielkich opadów. W systemach odwodnień stosuje się korytka z różnych materiałów. Wszystkie korytka powinny być przykryte od góry kratkami (rusztami), aby ich światła nie zatykały gałęzie czy liście.
2

Montaż

Korytka wkopuje się w grunt tak, żeby ruszt znalazł się 3-5 mm poniżej powierzchni terenu. Łączy się je ze sobą w ciągi – na przykład w poprzek chodnika prowadzącego do domu lub na całej szerokości podjazdu.
3

Odprowadzenie wody

Zebraną wodę najczęściej odprowadza się poza granice działki – w sposób zgodny z prawem, czyli po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego lub zgody lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.